Lekcje historii w piwnicy w Gdańskiej Autonomicznej Szkole Podstawowej

GASP_logo_corel7-kopiaPocząwszy od roku szkolnego 2007/2008 nauczycielki Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej: Anna Korcz, Anna Fedyniak-Kołodziej oraz Anna Pijanowska wraz z uczniami klas 4-6 prowadzą innowacyjny projekt edukacyjno-wychowawczy pt. Lekcje historii w piwnicy.

Lekcje te są widowiskami, łączącymi w sobie teatr, muzykę, poezję i prezentacje multimedialne. Ich celem jest nie tylko wzbogacenie uczniów o wiedzę historyczną, ale również oddziaływanie na wszystkie zmysły i wzbudzanie emocji. Dzięki temu uczniowie łatwiej zapamiętują fakty historyczne oraz mogą przez chwilę poczuć się uczestnikiem tych wydarzeń. Sprzyja temu też miejsce, w którym odbywają się nietypowe lekcje historii – piwnica szkolna w przedwojennym budynku, która w czasie II Wojny Światowej wykorzystywana była również jako schron.

W ramach tego projektu poruszano następujące tematy:

 • 2008 Powstanie Warszawskie;
 • 2009 Kampania wrześniowa;
 • 2010 Katyń;
 • 2011 Getto warszawskie;
 • 2012 Wyzwolenie Gdańska;
 • 2013 Żołnierze Wyklęci;
 • 2014 Powstanie Warszawskie;
 • 2015 Wyzwolenie Gdańska;
 • 2016 Obrona Poczty Polskiej 1939.

Przy realizacji Lekcji historii w piwnicy nauczycielki oraz uczniowie współpracują  z wieloma gdańskimi organizacjami, m. in. z  gdańskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum  II Wojny Światowej, Muzeum Historycznego Miasta Gdańska czy Stowarzyszeniem Rodzin Katyńskich Oddział Gdańsk.

Na przedstawienia, które odbywają się w kilku turach, zapraszani są uczniowie, rodzice, dziadkowie, nauczyciele, dyrekcja – cała społeczność Gdańskich Szkół Autonomicznych oraz goście. Po przedstawieniu odbywa się spotkanie zaproszonych gości z uczniami dotyczące prezentowanych treści. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań, uczestniczenia w dyskusji, poznania historii z różnej perspektywy.

W ramach Lekcji historii w piwnicy uczniowie mieli możliwość spotkać się i porozmawiać ze znanymi osobami, które były uczestnikami wydarzeń historycznych lub zajmują się zawodowo historią. Byli to między innymi:

 •  pani Emilia Maćkowiak – prezes zarządu Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich Oddział w Gdańsku; córka oficera zamordowanego w Katyniu,
 • pani Anna Mieszkowska – autorka książki o Irenie Sendlerowej „Dzieci Ireny Sendlerowej”,
 • pani Henryka Flisykowska – córka obrońcy Poczty Polskiej pana Alfonsa Flisykowskiego,
 • pan Janusz Preyss –  prezes Stowarzyszenia Powstańców Warszawskich, uczestnik Powstania Warszawskiego

oraz mieszkanki Wolnego Miasta Gdańska:

 • pani Stefania Kozierowska – córka pocztowca  Poczty Polskiej w Gdańsku
 • i pani Teresa Żawrocka-Wrzołek – córka dyplomaty, pracownika Komisariatu Generalnego RP w WMG.

Lekcje historii w piwnicy trwają zwykle około 45 minut, ale dla wszystkich to czasochłonne i drobiazgowe przygotowania. Sporo czasu zajmuje napisanie scenariusza, ale i przygotowanie prezentacji multimedialnej trwa bardzo długo ze względu na olbrzymią ilość materiałów w Internecie, które trzeba przejrzeć i wybrać. W międzyczasie uczniowie uczą się swoich ról, które to kwestie są szlifowane później w czasie wielu prób. Kiedy prezentacja multimedialna jest już gotowa, a muzyka wybrana – wszystko zostaje złożone w jedną całość, którą prezentuje się uczniom i gościom. Ważne jest, że taki przekaz jest dla ucznia bardzo atrakcyjny, przez co może się on szybciej i łatwiej nauczyć historii.

W tym roku szkolnym tematem 10 jubileuszowej Lekcji w piwnicy będzie obrona Westerplatte w 1939 r.

Zdjęcia prezentowane poniżej ilustrują Lekcje historii w piwnicy z różnych lat.

Reklamy