Międzynarodowy Dzień Tolerancji w ZSP w Słupsku

logo Słupsk

12 grudnia 1995 roku,  z inicjatywy UNESCO, Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło dzień 16 listopada Międzynarodowym Dniem Tolerancji. Po tym, jakże ważnym wydarzeniu, kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Działania te przyczyniły się do uświadomienia społeczeństwu, czym tak naprawdę jest tolerancja oraz jakie są jej powszechne zasady.

 

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem…”

W imię zasad deklaracji, poszanowania poglądów, zachowań oraz cech innych ludzi uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupsku wyszli na ulicę miasta szerząc idee równości, przeciwstawiając się wszelkim przejawom nietolerancji i ksenofobii. Zaopatrzeni w pyszne wypieki, z hasłami propagującymi tolerancję na piersiach przemierzali ulice miasta, uświadamiając przechodniów, że tolerancja to idea, która zwłaszcza teraz jest nam potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Respektowanie wolności i praw innych, uznawanie i akceptowanie indywidualnych różnic między ludźmi, umiejętność słuchania, komunikowania się i wzajemnego zrozumienia, to tylko niektóre hasła, które uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych starali się przekazać mieszkańcom Słupska.

Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupsku skłoniły uczniów do refleksji nad istotą tolerancji oraz swoją własną postawą wobec odmienności. Zrodziła się również świadomość tego, iż świat czeka jeszcze bardzo długa droga do celu, jakim jest pełna tolerancja, ważne są jednak te najmniejsze kroki w kierunku zmian, które właśnie poczynili uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupsku.

 

Reklamy